No150黑丝美足写真套图33P丝袜模特Legku丝袜

No150黑丝美足写真套图33P丝袜模特Legku丝袜

胃胀者,腹满,胃脘痛,鼻闻焦臭,妨于食,大便难。其气之清者为荣,浊者为卫。

其名为约者,谓脾为邪所约束,不能为胃行其津液,故名脾约也。经曰:虚邪不能独伤人,必因身形之虚而后客之也。

言此是病之虚,而非寸口脉也。程应旄曰:泻心虽同,而证中具呕,则功专涤饮,故以半夏名汤也,曰泻心者,言满在心下清阳之位,热邪挟饮,尚未成实,故清热涤饮,使心下之气得通,上下自无阻留,阴阳自然交互矣。

头项强痛恶寒,表病证也。 今小便不利而烦渴,是太阳府病,膀胱水畜,五苓证也。

程应旄曰:夫满因热入气分,而蓄及津液者,应小便不利,今反利者,则知其所蓄非津液也,乃血也。 大抵先烦而后悸者是热,先悸而后烦者是虚,治病程应旄曰:可见阳去入阴,必有其先兆,善治者,急宜杜之于未萌,心中悸而烦,则里气虚而阳为阴袭,建中汤补虚和里,保定中州,以资气血为主。

程知曰:大小、浮沈、迟数同等,谓三部九候无相失也。一人淋,素不服药,余教以专啖粟米粥,绝他味,旬余减,月余痊,此五谷治病之理。

Leave a Reply